RODINNÉ KONSTELACE

Na každého z nás má vliv rodinný systém, a to ať se s jeho členy setkáváme, či nikoliv. Vždy nás energeticky ovlivňuje sedm generací před námi. Jsou to jakési naučené vzorce chování, které často nevědomky opakujeme. Opakováním stejných postojů, které měli naši předci, se můžeme dopracovat například ke stejné nemoci, jako měla maminka, babička, nebo prababička. Podle medicíny jsou tyto nemoci dědičné, z pohledu konstelací jsou to naučené vzorce chování, které nám přivodí stejnou nemoc. Tyto vzorce mohou být jako pozitivní tak i negativní. Pomocí rodinných konstelací se ty nemocné vzorce snažíme přeformovat v pozitivní.

„Svobodní a silní můžeme být až tehdy, když uspořádáme svůj vztah ke členům své rodiny a jejich osudům.“

Co řeší rodinné konstelace?

  • Vynášejí skrytý řád rodiny na světlo
  • Odhalují vlivy skrytých sil v našich rodinných systémech a tvoří prostor pro znovunalezení osobní síly, přijetí a prožití našeho života naplno
  • Ovlivňují všechny oblasti života – vztah k našim dětem, partnerské vztahy, naši práci, zdraví či dokonce vztah k naší, nebo cizím zemím
  • Rozšiřují naše vědomí o rodinném systému a pochopení skutečné situace
  • Vrhají světlo na skutečnost, jaká opravdu je, což nám umožňuje ji akceptovat a získat sílu ke skutečnému životu
  • Působí pozitivně i na ostatní členy rodinného systému, kteří se konstelace neúčastní
  • Osvobozují budoucí generace od břemen
  • Je možné pracovat i se svými vnitřními bytostmi jako např. vnitřní dítě, vnitřní muž a žena

Jak probíhají rodinné konstelace?

Terapie neklade žádné zvláštní požadavky na účastníky. Rodinné konstelace se konají v naší ordinaci. Za den si pět účastníků postaví svůj rodinný systém.

Ten, kdo se semináře účastní, by se měl co nejlépe informovat o historii své rodiny a získat co nejvíce informací o významných událostech, které se staly v současnosti, i daleko v minulých generacích – předčasná či tragická úmrtí, úmrtí malých dětí, úmrtí při porodu, sebevraždy, emigrace, vyloučení z rodiny, vážné nemoci, mentální nemoci, ztráty majetku, vězení, křivdy, zločiny apod.

Klienti sdělí terapeutovi svou motivaci, která se týká jejich současných potíží – může být jakákoli – disharmonie v partnerství, problémové dítě, nemoc, vztahy s rodiči, finanční problémy apod. Terapeut na základě této motivace a poznatků o faktech z klientova rodinného systému určí členy rodiny, kteří jsou pro daný problém významní.

Klient si následně z ostatních účastníků vybere zástupce těchto rolí a také jednoho za sebe sama. Rozestaví vybrané osoby po místnosti. Od samotného počátku, kdy jsou zástupci postavení do svých rolí, začínají se u nich projevovat pocitové reakce, které jsou shodné s pocity těch, jež ve svých rolích zastupují a představují. Nezáleží na tom, zda jsou tito rodinní příslušníci živí nebo již zemřeli. Tento jev je vědecky nevysvětlitelný. Pozorováním těchto reakcí a dotazování se zástupců vycházejí najevo informace o systému a o procesech, které v systému pod povrchem probíhají.

Terapeut následně pracuje se zástupci směrem k harmonii celého rodinného systému tak, aby se zástupci cítili dobře a našli své správné místo. Na závěr do konstelace vstoupí i klient a vymění si místo se svým zástupcem, aby procítil své místo v harmonizovaném systému.

Pro ostatní účastníky semináře je jejich práce v rolích zástupců neobyčejně intenzivní a přináší jim hluboké prožitky a překvapivé náhledy do jejich vlastního života, který s „náhodně vybranou“ rolí často silně rezonuje.

Jak fungují rodinné konstelace?

Především je při nich dávána patřičná úcta těm, kteří byli z rodiny vyřazení či zapomenuti, zemřeli mladí, nebo měli těžký osud. Je třeba přijmout rodiče, odkrýt rodinná tajemství a vrátit vinu tam, kam patří. Uznat nevydařené vztahy, potraty, interupce, ztracené či tajné lásky, pocity bolesti a smutku. Dalšími okruhy problémů, které napravují řád, je rovnováha mezi dáváním a braním ve vztazích, správný přístup k bolesti a odloučení s úctou k druhému.

Kromě klasických rodinných konstelací pořádáme i jejich nástavby:

Mezi další zajímavá témata patří například setkání se smrtí, s nemocí, se svou jóni, se svým porodem, setkání se živly, setkání s našim silovým zvířetem, setkání s otcem a matkou a další. Celý rozpis konstelací na rok 2021 naleznete zde.

Jak se přihlásit?

Na telefonu (+420) 725 590 921 Vám rádi podáme podrobnější informace o termínech. Prosíme zasílejte pouze SMS zprávy, ozveme se Vám, jakmile to chod naší ordinace dovolí. Nebo pište na e- mail: ordinacehomeopatie@seznam.cz

Hana Červenková