ŽIVEL – OHEŇ

Charakterizují jej plameny, světlo – stvoření a já jsme jedno.

Tetraedr je jedním z platónských těles, je přiřazen elementu Ohně. Oheň zapaluje, rozkládá a mění, plameny a pochodně osvětlují naši cestu. Ale tajemství ohně tkví ve věčném plameni, v našem srdci a duchu.

Je to element, který rozkládá a proměňuje.

V lidském bytí existují čtyři druhy ohně:

  • plameny – kundaliny, sexualita, báze,
  • oheň – srdce, láska, střed,
  • světlo – duch, moudrost, inteligence

Úlohou ohně je zvýšit, zasvětit, proměnit a očistit energii. Oheň dokáže zachvátit a rychle se rozšířit, očišťuje a vyjasňuje atmosféru a nabíjí ji. Rychle proměňuje věci z jednoho stavu do druhého. Dokáže nás spojit s vašimi světy a dimenzemi, abychom získali poznání a vědomí.

Ohni odpovídají sexuální orgány, kořenová čakra, žaludek, slezina a srdce. S ohněm a světelnými impulzy pracují rovněž nervy, reflexy a vegetativní nervový systém. Bez ohně, tepla a energie bychom nemohli existovat. Oheň umí rozdmýchat lásku a nadšení, poskytnout bezpečí, zvýšit energii mezi lidmi, otevřít energetické brány, čistit jemnohmotné energetické dráhy, ale také probouzet vztek, zuřivost a násilí.

Přebytek Ohně: podrážděný, ničivý, řídit, vést, ovládnout, palčivý, horký, vznětlivý, popudlivý, planoucí, překvapující, egocentrický, přesahující, sobecký, útočný, sarkastický, bezohledný, omezující, energetický vampyrismus, nekontrolovaná energie, cholerické výpady, hádka, udávání, vychloubání, neústupnost, tyranie, fanatismus, hněv, násilí, pachatel, vědomí viny, zneužití energie

Nedostatek Ohně: bez energie, lhostejný, bez podnětů, nechá se řídit a vést, pasivní, stále mrzne, neudrží energii, nemá sebehodnotu ani sebedůvěru, spoutaná energie, ztráta duše, traumatické vzpomínky, oběť, nedostatek, rychle se vzdává

Vyvážený Oheň:  jedná, místo aby jen reagoval, bdělý, kreativní, inspirující, nakažlivý, podněcující, budící nadšení, strhující, směrodatný, sloužící Nejvyššímu, vůdčí, charismatický, spojený s nejvyšším světlem, vědomý, odvážný, umí věci dotáhnout do konce, měnit slova v činy, vést a řídit energii

V konstelaci zjistíte, zda ve vašem životě je přebytek elementu ohně a nebo jeho nedostatek. Cílem konstelace je vyvážení elementu ohně ve vašem životě a to i ve vztahu k jiným živlům.

ohen

Zdroj: kniha Posvátná geometrie platonských těles – Jeanne Ruland, Gudrun Ferenz

Jak se přihlásit?

Přehled termínů všech konstelací naleznete zde.

Na telefonním čísle (+420) 725 590 921 Vám rádi podáme podrobnější informace. Prosíme zasílejte pouze SMS zprávy, ozveme se Vám, jakmile to chod naší ordinace dovolí. Nebo pište na e-mail: ordinacehomeopatie@seznam.cz