HOMEOPATIE

 

Homeopatie je nejrozšířenějším oborem alternativní léčby. Cílem homeopatie je člověka poznat jako celek a na jeho základě mu určit co nejvhodnější homeopatický lék. Platí zde pravidlo, že podobné se léčí podobným, proto určením co nejpodobnějšího léku dosáhneme největšího účinku. Homeopatické léky se podávají v nízkých i vysokých potencích, a tím člověk nedostane do těla pouze účinnou látku, ale spíše informaci.

Už jen samotný název HOMEOPATIE je odvozen z řeckých slov homoios = stejný či podobný a pathos = nemoc.

Hlavní rozdíl mezi homeopatií a klasickou medicínou je ten, že homeopatie se snaží vyřešit problém, proč nemoc vznikla, a ne pouze potlačit příznaky. Tím, že odhalíme podstatu, fyzická nemoc odchází jakoby sama. Homeopatie hledá to, co je odlišné, co dělá každého člověka jedinečným. Naproti tomu alopatická medicína hledá to, co je u pacienta stejné (příznaky, zdravotní problémy) a pak uniformně aplikuje léčbu na dané onemocnění.

Homeopatie používá k léčbě přírodní látky (rostliny, minerály, živočišné produkty) v silně zředěném stavu. Jsou to tzv. HOMEOPATIKA, která se podávají v malých netoxických dávkách. Dobře zvolená homeopatika mají dopad na pacienta jako celek – neléčí pouze onemocnění, ale působí na všechny úrovně člověka (na tělo, duši i ducha).

Homeopatika nemají žádné vedlejší účinky, nevyvolávají závislost, mohou je užívat všechny věkové kategorie (jsou tedy vhodné i pro děti a těhotné ženy – usnadňují průběh těhotenství a porodu). Mohou se užívat společně s klasickými léky, účinek se vzájemně neruší.

Hana Červenková