VNITŘNÍ MUŽ

Každý z nás má v sobě svého vnitřního muže a vnitřní ženu – energii jang a jin. Tuto skutečnost můžeme také vyjádřit polaritami: světlo a tma, den a noc, bílá a černá, teplo a chlad. Jeden bez druhého nemohou existovat. Abychom mohli cítit teplo, potřebujeme zažít i chlad. Den poznáme podle toho, že není noc. Proto i my fungujeme na základě polarit. Jedna polarita v nás může být dominantní a druhá potlačená. Málokdo má dnes v rovnováze ženskou a mužskou energii.

Setkání s Vaším vnitřním mužem Vám může pomoci zjistit, jak jste na tom ve vztahu se svojí mužskou energií a jak ve svém životě používáte svého vnitřního muže.

Mužská energie je aktivní, hřejivá. Jejími atributy jsou logika, mysl, úsudek, analýza, činnost. Člověk, který má v sobě uzdraveného vnitřního muže, se dokáže postavit za svou pravdu, má přesně vymezené osobní hranice. Umí se o sebe postarat, je soběstačný a zodpovědný.

Bohužel, dnes mnoho žen přebývá v mužské energii, a protože ve vesmíru vše funguje na principu rovnováhy, tak někteří muži jsou zase příliš v energii ženské. Ženy pak mohou mít pocit, že mají pouze ony zodpovědnost za uživení rodiny, rozhodují a jsou aktivní. Ovšem neznamená to, že by ženy mužskou energii neměly používat. Samozřejmě, že jí potřebují stejně tak, jako muži. Problém ovšem nastává, pokud je mužská energie u ženy dominantní a ženská energie je potlačená.

Pokud ženy používají pouze ženskou energii, mohou být svým okolím využívané, neprosazují své zájmy, nemají vymezené své osobní hranice. Takové ženy mohou často zažívat domácí násilí a ve svém profesním životě se těžce prosazují.

Muži, kteří nepoužívají mužskou energii ve svém životě, jsou často velmi jemní, slabí a mohou vyzařovat energii chudáčka a tzv. „mamánka“. Neumějí se hmotně zabezpečit, mají problém se sebevědomím a životem se jen tak protloukají bez vážného cíle a záměru. Bojí se používat svoji mužskou energii, svoji sílu. Tito muži mohli být svědkem toho, kdy někdo používal mužskou sílu agresivně, a tak se jí bojí používat.

Existuje mnoho archetypů vnitřního muže: bojovník, král, milovník, rytíř, otec, ochránce, hrdina a mág. Některý archetyp může převládat více a zároveň všechny archetypy mohou být v nás. Konstelace Vám pomohou spojit se se svým vnitřním mužem a začít ho správně používat ve svém životě. Díky tomu se Vám zkvalitní vztahy jak partnerské, tak i rodinné a pracovní. Váš vnitřní muž Vám pomůže ukázat směr a cíl Vašeho života. Pomůže Vám vybudovat zdravé sebevědomí, lásku, respekt a úctu k sobě i druhým.

Jak se přihlásit?

Přehled termínů všech konstelací naleznete zde.

Na telefonním čísle (+420) 725 590 921 Vám rádi podáme podrobnější informace. Prosíme zasílejte pouze SMS zprávy, ozveme se Vám, jakmile to chod naší ordinace dovolí. Nebo pište na e-mail: ordinacehomeopatie@seznam.cz