VNITŘNÍ ŽENA

 

Vnitřní žena a vnitřní muž jsou dva doplňující se aspekty naší osobnosti. To, jak jsou ve vzájemné harmonii, má dopad i na naše partnerství. Nemalý vliv na naši vnitřní ženu a vnitřního muže měli naši rodiče.

Naše vnitřní žena a vnitřní muž nám pomáhají, když přijde čas, se odpoutat od rodičů. Někdy však obě tyto naše vnitřní části zůstanou vlivem výchovy uvězněny a narušují negativně náš vztah s opačným pohlavím.

Na konstelacích navazujeme vztahy s naší vnitřní ženou i vnitřním mužem a pomocí různých technik poznáváme, jak na tom oba dva jsou. Zjišťujeme, jak dalece naše vnitřní žena umí spolupracovat s naším vnitřním mužem. Začínáme chápat, jak obě dvě naše vnitřní postavy ovlivňují pozitivně či negativně náš život a to nejen v partnerství, ale ve vztazích jako takových obecně.

Spojením s naší vnitřní ženou a vnitřním mužem nastartujeme proces léčení jejich vzájemného vztahu, našeho vztahu sami k sobě a tím i našeho vztahu k okolí. To nám pomůže vnitřně dozrát a stát se skutečně zralou bytostí, která bude umět rozvíjet naše vztahy. Otevřeme svoje srdce lásce, důvěře a intimitě. Prohloubíme tak vztah sami k sobě.

Smyslem života je totiž návrat k lásce. To, co utváří náš život, nejsou lidé kolem nás ani situace, ve kterých se nacházíme. Jsou to myšlenky – to jak lidi a situace vnímáme a jak o nich smýšlíme.

Magdalena

Spojení s vnitřní ženou a vnitřním mužem je cestou do našeho nitra. Pokud v něm máme prázdno, naše vnitřní žena i vnitřní muž nám tu prázdnotu mohou naplnit, oživit nás. Máme-li v nitru bolest, je to naše vnitřní žena a náš vnitřní muž, kteří dokážou bolest ukonejšit. Jsou-li naše vnitřní žena a náš vnitřní muž radostní, i my jsme plni energie a chuti do života.

Ucelenou lidskou bytostí se totiž stáváme v okamžiku, kdy je naše vnitřní žena a náš vnitřní muž ve vzájemné rovnováze. Až tehdy se stáváme zralými, přitažlivými charismatickými bytostmi.

Určitě jste se už setkali s vnitřním kritikem, hlasem, který naše špatná rozhodnutí zpochybňuje. Malé dítě se zase bude hlásit, prožijeme-li situaci, jež se dotkne traumat a návyků z dětství. Každý má cosi jako mužskou část – expanzivní a činorodý díl, který je zodpovědný spíše za logiku a racionalitu v konání a ženskou část, která je více pocitová, podléhá častějším změnám nálady a je orientovaná spíš na příjem, než na agresi.

Všechny tyto hlasy samozřejmě patří do celku „Já“ a tvoří nedělitelnou jednotu. Nicméně rozdělování psyche na „vnitřní osoby“ je koncept, který umožňuje lépe pochopit lidské reakce. Proto se občas vyplatí podívat na naše „vnitřní bytosti“ detailněji.

Každá žena v sobě skrývá kus drsného chlapa a v každém muži je část ženské něhy. Jak u muže, tak u ženy se může stát, že jedna či druhá část vnitřní osobnosti stojí více v popředí. Někdy se síla těchto dvou „hlasů“ mění a jejich priorita prohodí, většinou však zůstávají delší dobu neměnné. Koncept „vnitřního muže“ a „vnitřní ženy“ pak vysvětluje mnohé z komunikačních šumů mezi lidmi. Zajímavé je to zejména z hlediska partnerských vztahů.

Zvážíme-li, že tyto dvě složky lze vystopovat u každého, je partnerský vztah výsledkem čtyř dílčích vztahů: dva z nich jsou mezi mužem a ženou (tedy cosi jako heterosexuální, založené na opačné polaritě) a po jednom mezi mužem a mužem, respektive mezi ženou a ženou. Tady je základem vztahu porozumění a souznění typické pro přátelství osob stejného pohlaví.

V případech konfliktů lze postavit do konstelace „vnitřního muže“ a „vnitřní ženu“ obou partnerů. Taková konstelace rychle odhalí, kdo s kým má vlastně problémy.

Zlomem je narození dítěte – narození dítěte je zatěžkávací zkouškou, která může zaskočené rodiče pěkně potrápit. Pokud se dva lidé do sebe zamilují, může se stát a stává se to velice často, že dominantní dílčí vztah nebude ten mezi vnitřním mužem partnera a vnitřní ženou partnerky, ale některý jiný z oněch tří zbylých. Například se může jednat o partnerku, která je ve své ženskosti zraněná a podvědomě nedůvěřuje mužům. Vybere si tedy citlivého muže s velkým podílem vnitřní ženy a její vnitřní žena se zamiluje do vnitřní ženy partnera. Ostatní tři vztahy zůstanou víceméně neprobuzené.

Tento vztah může velice dobře fungovat až do chvíle, kdy partnerka otěhotní. Tehdy totiž začne její ženská část instinktivně hledat v manželovi „muže“, tedy onu část, kterou až doposud ignorovala. Důvodem jsou miliony let vývoje: žena, která chce porodit dítě, je totiž po nějakou dobu odkázána na silného a spolehlivého muže, který, vyjádřeno obrazem z doby ledové, hlídá před jeskyní a tahá domů mamuty, zatímco ona se stará o kojence. Tak to desítky tisíc let bylo a současný vývoj společnosti, kde toto už není-alespoň pro naše přežití nutné, na tom nic nemění. Mezi partnery se proto najednou začnou objevovat konflikty: žena bude cítit zklamání, muž bude ukřivděn, že na něho bezdůvodně hledí skrz prsty – doteď jí přece jeho něha a neprůbojnost vyhovovala…

  VNITŘNÍ ŽENA – PRADÁVNÁ ZRANĚNÍ ŽENSKÉ PSYCHIKY A JAK SE LÉČÍ

Prakticky každá žena se kterou jsem kdy osobně nebo ve skupině pracovala, měla v sobě hluboká psychická zranění týkající se historické persekuce vyspělé ženské moudrosti nebo vědomí bohyně.

Podstoupit kroky k léčení těchto hlubokých traumat vyžaduje odvahu. Jejich léčení je vnitřně spojeno s uvolněním síly uvnitř ženy, která nese posvátné klíče ve své duši.

Přiznání si, že tyto rány existují je prvním krokem. Toto není o tom oživovat pradávnou bolest minulosti kvůli libování si v negativitě slabého stavu oběti. Je to vědomý krok, který následuje pod vedením Vyššího Já ženy, která je připravena žít ve své síle a sdílet se světem obrovské dary světla.

Vím z vlastní zkušenosti, že přirozenost těchto zranění může být paralyzující a emočně nesnesitelná. Předtím než mě Vesmír konfrontoval s mými hlubokými strachy odhalit a použít mé autentické spirituální síly, dlela jsem ve stavu extrémního psychologického, fyzického a emočního nepohodlí.

Chtěla jsem jen “být ve své síle“,ale ani jsem nevěděla, jak to vypadá. Byla to jednoduše jen slova a enegie, která se ke mně opakovaně vracela. Neopustilo mě to, ať jsem se snažila sebevíc.

Síla. Síla. Síla. Síla.

Věděla jsem, že tato síla – moc – není ten typ, který vychází z ega. Nebylo to nic jako ovládání, zneužívání, touha po moci, která vyvstane z potřeby kontrolovat ze strachu.

Toto byla čistá, posvátná, osvobozující, léčivá, přeměňující, zářivá, osvícená síla. Byla to hluboká řeka vesmírné božské energie. Byla vytvořená ze spirituálního materiálu, který se ani nedá nijak nazvat. Byla záhadná, tajemná, éterická – ale s vědomým záměrem a schopností vytvořit hmotné, pozitivní, povznášející výsledky.

Kořeny této ženské vibrační reality leží ve velmi vzdálených místech ve vědomí těch, které mnohokrát kráčely po zemi používajíce své dary Světla. Vždy čekaly na správnou dobu ve které opět povstanou, aby léčily tuto planetu.

Co se ale prvně musí stát, je přiznat si, jak časy potemněly, když byly veškeré projevy vibrací Bohyně odstraněny z dohledu. Co také musí být vzato na vědomí a hluboce procítěno je to, jak bolestivé to bylo pro všechny, kdo měli zodpovědnost nést toto posvátné nářadí a klíče existence.

Aby se mohly moudré ženy vrátit na svá pravá místa,Vesmír je musí postavit čelem k jejich nejprudším traumatickým zážitkům zrady, násilí, ponížení, studu a krutosti. V mnoha případech ženy které nesly a použily božské ženské síly byly předmětem nejterorističtějšího a nemyslitelného mučení a nakonec byly zavražděny.

Tyto zkušenosti jsou ty, které by každá chytrá žena chtěla pohřbít navždy. Ale ony žijí v její Duši. Odpočívají v jejích buňkách a jejím vědomí, které potřebuje nyní povstat aby jí přineslo opravdové přirozené léčení.

Aby každá žena – léčitelka – v sobě plně přijala svůj velmi potřebný účel, musí – MUSÍ – čelit démonům a nejtemnějším místům uvnitř svého srdce, těla a mysli. Musí vstoupit do místa, o kterém nikdo nechce slyšet. Musí vstoupit na stará území, kráčet po staré zemi, sedět ve starém vzduchu všech míst, které byly svědkem její ohromné, milosrdné, benevolentí síly stejně tak jako jejího následného vypuzení, zrady a zničení.

To je důvod proč Vesmír vezme všechny ty, které jsou připravené znovu vtělit svou ženskou sílu a zavede je do přímého kontaktu s tím, co je potřeba aby aktivovalo stará zranění, která tato planeta nese. Postaví zranění proti vesmírnému světlu posvátné ženskosti. Zranění proti stvořitelkám a vyživovatelkám veškerého Života.

Slzy musí být prolity. Vztek musí být procítěn a vykřičen. Chvění těla a svírání srdce z toho co se stane, když Ukáže Světu Kdo Opravdu Je – tento strach musí být prožit, vyzdvihnut ke Světlu, uviděn bezpodmínečně a s neomezujícím soucitem.

Dokud jste nedržely tyto strachy a emoční traumata ve své Duši, nemůžete si představit pronikavou hloubku, které dosahují a jak propichují ženské vědomí. A jak ničivě mohou rozdrtit její Životní sílu: její velkou vůli žít, její sebevědomí, vztah se svým vlastním ženským tělem, její kontakt s hlubokou intuitivní a posvátnou moudrostí, která uvnitř ní žije.

Zpracovávání těchto hluboce zasetých strachů a konfrontace s nimi vyžaduje velkou odvahu. Někdy je jednodušší se schovat. Někdy je to jako mučení, ponížení a prožití smrti, abychom mohly být zavedeny k Posvátné Práci Ženského Ducha. Vypadá to, jako že vše bude stejné jako dřív; že svět už není bezpečným místem k odhalení se, že silné odsuzování a projektované strachy druhých, které zapomněly Kdo jsou a Co sem přišly opravdu dělat – vytvoří opět naprostou destrukci.

Hluboko uvnitř ale víme, že toto není pravda. Ale potřebujeme, aby to řekl někdo jiný. Potřebujeme uslyšet Hlasy Pradávných Bohyní, které nás opět volají. Potřebujeme znovu slyšet ujištění Ženských Chrámů, které nám připomínají bezpečí, ochranu, lásku, věrnost, ocenění, uctívání, respekt, poctu, laskavost a péči.

To je to co žije a dýchá pro vás dnes prostřednictvím tohot vzkazu. Jste v bezpečí. Nebudete znovu zažívat mučivé zostuzení a násilnou minulost. Nyní jste na cestě zpět do nejpradávnějších svatých chrámů planety, a vy si na ně vzpomínáte.

Jste ochráněny a vaše Duše je v bezpečí. Kdykoliv tyto hluboké pocity vyjdou na povrch, prosím dovolte slzám vstoupit. Prosím, nechte vztek vyjít na povrch a bez odsuzování se vyjádřit. Toto je vaše léčení. To jsou otevřené dveře k vašemu znovuzmocnění.

Toto je klíč k vaší reklamaci totální autenticity a spirituální přítomnosti.

Toto je sebeléčení vyhoštěné ženské Duše.

Uvědoměním si,že už není déle vyhoštěna.Už není déle vykázána.

Ona patří. Ona je vítána.Ona je doma.

A Vesmír s úlevou vydechuje – protože Ona je spasitelka, svatá opora, osvěžení, vyživovatelka a Světlo.

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com
https://www.facebook.com/sophiebashfordintuitive/posts/1049940518413128:0

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu

Konstelační technikou se můžete setkat se svou Vnitřní ženou. Vyberete zástupce za sebe a svou Vnitřní ženu, a skrze jejich vzájemnou komunikaci se dozvíte, jak jste s touto energií propojeni, či nikoliv.

Na cestě k Vnitřní ženě zpracujete traumata, která Vám dosud bránila se s ní setkat. Naučíte se plnohodnotně používat její energii ve svém životě pro sebe, pro svého muže, pro své děti, pro své blízké a pro Matku Zemi.

Tato setkání mohou absolvovat jak ženy, tak muži. Každý z nás má v sobě svou Vnitřní ženu, která je více, či méně zraněna, nebo s ní dosud nejsme v kontaktu. Právě nezpracovaná témata mezi námi a Vnitřní ženou nám v tomto kontaktu brání.

Jak se přihlásit?

Přehled termínů všech konstelací naleznete zde.

Na telefonním čísle (+420) 725 590 921 Vám rádi podáme podrobnější informace. Prosíme zasílejte pouze SMS zprávy, ozveme se Vám, jakmile to chod naší ordinace dovolí. Nebo pište na e-mail: ordinacehomeopatie@seznam.cz

Hana Červenková