Ceny konstelací:

Klasické rodinné konstelace        

Postavení :   1.700,- Kč                     Záloha:  800,- Kč        

Účast:             800,- Kč                      Záloha:  300,- Kč                          

Ostatní konstelace (Vnitřní bytosti)  

Postavení:   1.400,-Kč                       Záloha:  600,- Kč        

Účast:            800,-Kč                        Záloha:  300,- Kč    

V DOBĚ COVIDU PREFERUJEME PLATBU V HOTOVOSTI NA MÍSTĚ V PŘESNÉ ČÁSTCE V OBÁLCE S VAŠÍM JMÉNEM.

V akutních případech je po domluvě platba možná i na účet č.:

č. 43-2989580287/0100

Do zprávy pro příjemce je nutné uvést vaše jméno, příjmení a ve zkratce na co jste přihlášen/a (RK-rodinné konstelace,VŽ-vnitřní žena,VM-vnitřní muž neboVD-vnitřní dítě apod.) Variabilní symbol je datum konání konstelace bez teček, např. 4.7.2019 je   VS 04072019.