Ceny konstelací:

Klasické rodinné konstelace        

Postavení :   1.650,- Kč                     Záloha:  800,- Kč        

Účast:             750,- Kč                      Záloha:  300,- Kč                          

Ostatní konstelace (Vnitřní bytosti)  

Postavení:   1.350,-Kč                       Záloha:  600,- Kč        

Účast:            750,-Kč                        Záloha:  300,- Kč    

Zálohu za konstelace je nutné zaplatit vždy měsíc před konáním konstelace, nejlépe před naší výzvou k zaplacení. Touto zálohou si závazně rezervujete svou účast na konstelaci.

V případě, že se z jakéhokoliv důvodu (např. pracovního, osobního, zdravotního) nemůžete zúčastnit, záloha Vám automaticky propadá ve prospěch provozu ordinace.    

Jedinou možností, jak Vám záloha nepropadne, je poslat za sebe náhradníka, který je schopný a ochotný se konstelace zúčastnit. Toto je cesta, jak o své peníze nepřijdete.

V případě, že se účastník, kterého za sebe eventuálně pošlete, je začátečník, je důležité ho informovat o tom, co konstelace obnáší.                                                        

Platba je možná hotově nebo na účet

č. 43-2989580287/0100

Do zprávy pro příjemce je nutné uvést vaše jméno, příjmení a ve zkratce na co jste přihlášen/a (RK-rodinné konstelace,VŽ-vnitřní žena,VM-vnitřní muž neboVD-vnitřní dítě apod.) Variabilní symbol je datum konání konstelace bez teček, např. 4.7.2019 je   VS 04072019.