INDIVIDUÁLNÍ STRAVA

 

Každý z nás patří k jednomu ze čtyř základních metabolických typů. Vinou nevhodného stravování se náš metabolismus může dostat do nerovnováhy a může tak nastat přetížení a nemoc. Každá potravina, ovoce, zelenina, rostlina nese svoji energii. Musíme zvolit takové potraviny, aby se případná nerovnováha srovnala.

Proto nabízíme určení vhodných a nevhodných potravin pro každého klienta individuálně. Pokud tedy víme, jaké potraviny nám svědčí, nemusí tělo věnovat spoustu energie na to, aby odbourávalo něco, co mu nedělá dobře, ale může si naopak energii z potravin vzít a použít ji smysluplněji.
Dále je třeba přihlédnout k současnému zdravotnímu stavu, různým dědičným zátěžím a případným skrytým alergenům. To znamená, že v konečné fázi se nám strava nestává jen pokrmem, ale zároveň i lékem.

I zahradník ví, že každá rostlina, aby dala květy a plody, potřebuje jinou skladbu půdy, jiné hnojivo. Některá kytička vyžaduje dostatek světla a slunce, jiná zase potřebuje stín. Některé rostliny rostou ve vodě a musí mít dostatek vláhy, jiným stačí zálivka jednou za týden nebo za měsíc. Stejně tak i každý člověk potřebuje jinou výživu, jiné potraviny.

Individuální stravou si upravíte nejen zažívací systém, ale i hormonální nerovnováhu a nervovou soustavu. Spousta lidí, přestože nehladoví, ztrácí během několika týdnů a měsíců nadbytečnou váhu. Můžete si upravit spánek a zbavit se neklidu. To díky tomu, že se zbavíte některých skrytých alergenů, které, aniž o nich víte, mohou dráždit nervovou soustavu (např. některé alergeny narušují sliznici střev a propouštějí toxiny do krevního řečiště, dráždí mozkové centrum a narušují nervovou soustavu).

 

Hana Červenková