ŽIVEL – VZDUCH

Je přítomnost vyšší síly, dech života tě probudil.

Vzduch, vítr ti přinesl vše, co musíš v tomto okamžiku vědět. Životní energie tě vede, ochraňuje a nese. Dýchá tebou a vydechuje, dává a bere a v každém okamžiku tebou proudí.

Oktaedr je jedním z platónských těles, je přiřazen elementu Vzduchu.

Vzduch je posvátná síla. Původně sloužila blahodárnému sdílení energie v celém stvoření, v němž je vše vědomě a nevědomě spojeno a vzájemně ovlivněno. Vzduch spojuje veškerý život.

Reprezentuje pružnost, úrodnost, plodnou výměnu, komunikaci, jednotu, obnovení, věčné mládí a krásu. Obsahuje jemnohmotnou výživu, jež zaopatřuje veškerý život až do úrovně nejmenšího atomu. Vzduch se může se pohybovat všemi směry a měnit je, aniž by jako těleso změnil vzhled.

Vzduch je nositelem velkého ducha, který vane a proniká vším. Vzdušný element pomáhá řídit tok života tak, aby přinášel požehnání a uzdravení. Umožňuje přijímat vize a ideje, jež se pak projevují skrze nás. Vzduch přenáší semena rostlin, jež vnáší do půdy nové informace.

Naše myšlenky a emoce stvořily mraky energie, oddělující nás od pravého bytí. Přitom stačí znovu se naučit správně zacházet s tímto elementem, hluboce a usilovně praktikovat nadechování prány a cvičení světla a tmavá energetická pole se prosvětlí a my budeme moci znovu navázat spojení s božským vysíláním.

Člověk zasvěcený do tohoto elementu rozbíjí mosty, spojuje, nehodnotí ani neodsuzuje a slučuje, neboť poznal sebe sama v jiném. Ví, že v tichu je vše jedno. Ví, že slova v sobě zahrnují tvořivou sílu a tak volí jen ta moudrá, s ohledem na vlastní blaho a blaho všech.

Přebytek Vzduchu: nafukovat se, vychloubat se, nenaslouchat, bránit, nepřijímat, nepevný, žije v jiných světech, nepřítomný, nedosažitelný, přijímá mnoho, přetížený, pohyblivý, trvale na cestě, nedokáže uskutečnit své vize a nápady, příliš sní, vytrvalý řečník, sebepřeceňování, rychlé chápání, velký neklid

Nedostatek Vzduchu: otupělý, nepohyblivý, strnulý, uvízlý, bez nápadů, tkví pevně ve starých přesvědčeních a představách o světě, není otevřený novým cestám nebo duchovnímu vedení, zamlklý, samotářský, nechává si příliš mnoho pro sebe, přijímá, ale nevydává, málo přemýšlivý, nedostatek cítění

Vyvážený Vzduch: umí se mírnit, vést, umí přeměňovat myšlenky a vize, utváří nově svůj život, radostný, inspirativní, lehký, přináší svému okolí užitek a požehnání, vyrovnání, balanc, střed, umí dobře a blahodárně rozdělovat energii, okamžité pochopení a prosazení, organizační talent, zdravé hranice.

V konstelaci zjistíte, zda ve vašem životě je přebytek elementu vzduchu a nebo jeho nedostatek. Cílem konstelace je vyvážení elementu vzduchu ve vašem životě a to i ve vztahu k jiným živlům.

vzduch

Zdroj: kniha Posvátná geometrie platonských těles – Jeanne Ruland, Gudrun Ferenz

Jak se přihlásit?

Přehled termínů všech konstelací naleznete zde.

Na telefonním čísle (+420) 725 590 921 Vám rádi podáme podrobnější informace. Prosíme zasílejte pouze SMS zprávy, ozveme se Vám, jakmile to chod naší ordinace dovolí. Nebo pište na e-mail: ordinacehomeopatie@seznam.cz