ŽIVEL – ZEMĚ

Je prostor, rozměr, čas, pravidelnost

Hexaedr je jedním z platónských těles, je přiřazen elementu Země. Název „hexaedr“ pochází z řečtiny a znamená „šestistěn“. I v jiných tradicích se element Země zobrazuje jako čtverec. Čtyřka je číslem stability a symbolem původu a základu všech věcí. Proto je považována za pozemskou a tedy pomíjivou. Čtyřka svými dalšími vlastnostmi odkazuje na tvrdošíjnost, závislost na kontrole, houževnatost, sevřenost, strnulost a chlad.

Kříž je symbolem země. Má velký spirituální význam a jako prastarý symbol lidstva jej nalezneme takřka ve všech érách a kulturách tohoto světa. Element země v sobě zahrnuje všechny viditelné formy – naše tělo, to, co vidíme, čeho se dotýkáme a co můžeme pochopit. Naše tělo je chrámem duše. Bez něho bychom zde na Zemi nemohli existovat, jednat, měnit se a osvobodit.

Když se v životě zaměříme jen na viditelné formy, cítíme se jako oběti a ovládá nás nedostatek, utrpení, nenaplněnost, žádostivost a nespokojenost.

Poselstvím Země je všeobjímající láska. Čím klidnější a tišší je naše nitro, tím víc poznáváme jednotu veškerého bytí. Hmota je pomíjivá – to věčné je v nás.

Hexaedr pomáhá málo uzemněným lidem plnit úkoly kontinuálně a dokončovat je. Brzdí nutkání utéci a stabilizuje a koncentruje energii. Učí nás podívat se na stíny a utrpení v nich obsažené a láskyplně je respektovat, protože teprve pak může dojít k uzdravení. To vyžaduje naši koncentraci, výdrž, trpělivost a přesvědčení, že léčení a osvobození je možné.

Přebytek Země:  nepohyblivý, hloubavý, pesimistický, flegmatický, líný, unavený, pomalý, těžkopádný, zemdlený, chtít udržet, být uvězněn, cítit se omezený, uzavřený, nepřístupný, inklinující k davu, chce všechno kontrolovat, rutina, lačnost, pomalost, pomalý vývoj, žádná důvěra, omezení, silný ochranný štít, samotář

Nedostatek Země: nestálý, neudrží energii, věci mu protékají mezi prsty, nic nedokončí, nestojí si na svém, uniká ze situací, neklidný, nespokojený, rychlý, proměnlivý, hodně toho začne, ale jen málo dovede do konce, žádná výdrž a trpělivost

Vyvážená Země: má odhad, realistický, střídmý, vyvážený, jasný, otevřený a přece stabilní, předvídavý, vyčkávající, jednající ve správný čas, flexibilní a přesto stabilní, formující a zásadový, zaopatřující, milující, uvolnění, pravá míra, jasné struktury, daný úkol, zdravé hranice, růst, střídání práce, klidu a odpočinku, zdravý životní rytmus, rytmus jako takový.

Zdroj: kniha Posvátná geometrie platonských těles – Jeanne Ruland, Gudrun Ferenz

zeme

Matka Země je symbolem první, kořenové čakry. Práce se živlem Země se v konstelaci může promítnout jak z pohledu našeho těla – první čakry, tak z pohledu samotného živlu.

Každý, kdo ve svém životě chce jít duchovní cestou, měl by být dostatečně zakořeněn – spojen s matkou Zemí – uzemněn.

Kdo žije s matkou Zemí v harmonii, kdo ctí její přírodní zákony, nemusí se obávat ohrožení – nebude se vyskytovat v místech zemětřesení, nebude zavalen, nesesune se s ním půda apod.

Matka Země je naší primární matkou – z ní jsme vzešli, živí nás, chrání nás a opět se k ní jednou navrátíme. Naše biologická matka je až sekundární. Matka Země je „vyšší“. Pokud biologická matka v našem životě z jakéhokoliv důvodu schází, můžeme se obrátit právě k matce Zemi.

V konstelaci zjistíme, jaký máme s matkou Zemí vztah, zda s ní žijeme v souladu. Můžeme si objasnit, odkud pramení naše zdravotní potíže, týkající se první čakry – nemoci kostí, pohybového aparátu, zubů, krve, střev atd.

Pokud se nám podaří vyřešit a změnit špatné vzorce, může nám to změnit celý život. Zjistíme, zda je v našem životě přebytek elementu Země, nebo jeho nedostatek. Cílem konstelace je vyvážení elementu Země v našem životě a to i ve vztahu k jiným živlům.

Jak se přihlásit?

Přehled termínů všech konstelací naleznete zde.

Na telefonním čísle (+420) 725 590 921 Vám rádi podáme podrobnější informace. Prosíme zasílejte pouze SMS zprávy, ozveme se Vám, jakmile to chod naší ordinace dovolí. Nebo pište na e-mail: ordinacehomeopatie@seznam.cz