POSVÁTNÁ SEXUALITA


Sexualita je společný tanec mužských a ženských energií. Původně byla sexualita více, než jen fyzický akt. Měl to být tanec, ve kterém se účastnily všechny úrovně nebo aspekty Vás a Vašeho partnera (partnerky).

Když chcete prožít sexualitu tím nejvíce milujícím způsobem, sídlo vedení bude ve Vašem srdci. Když necháte srdce, aby se ujalo Vaší sexuální energie, najde její nejradostnější vyjádření. Pokud však necháte řídit sexuální proud Vašimi myšlenkami (hodnoceními), nebo Vašimi emocemi, zjistíte, že tato vůle způsobí několik zablokování ve Vaší energii.

Na mentální úrovni mohou existovat morální nebo duchovní přesvědčení, které Vám zabraňují těšit se ze sexuality. Mnohé z těchto domněnek jsou náboženské povahy.

Další aspekt sexuálního tance je emocionální úroveň. Sexuální jednota je hluboce emocionální akt. Když tento aspekt ignorujete, nejste plně přítomni v tomto aktu a odřezáváte se od opravdového významu sexuality.

Silné emoce strachu, hněvu a smutku Vás dokážou vyvést z Vašeho středu. Když se jakákoli z těchto silných emocí vmísí do vztahu mezi dvěma lidmi a není vědomě poznána a oslovena, objeví se, když jsou spolu v intimitě. Když jste fyzicky intimní, tyto emoce mohou způsobit psychické reakce odporu nebo uzavření se, anebo tělo nemusí být schopné cítit chtíč či vzrušení.

Kdykoli jsou zde psychické či fyzické bloky, je důležité, abyste je vyřešili na úrovni, na které vznikly: na úrovni emocionální. Když se snažíte odstranit fyzické symptomy, bez toho aniž byste se podívali na skryté emocionální hnací síly, jste neuctiví sami k sobě a ke svému tělu. Když tělo odmítá intimitu, dává Vám čistou a jasnou zprávu o tom, že zde existuje emocionální blok. Může to být kvůli problému mezi Vámi a Vašim partnerem, nebo to může být emocionální zranění uvnitř, které si nesete z minulosti. Ať je to cokoli, je třeba to pojmenovat a postarat se o to jemně a milujícím způsobem, aby mohla sexuální energie svobodně proudit.

Když se srdce mezi sexuálními partnery otevře, je mezi nimi důvěra, láska a bezpečí. Když je v sexuálním setkání přítomno srdce, dovolujete své intuici, aby si všimla, co se děje mezi Vámi, když jste fyzicky intimní. Neskrýváte své emoce, mluvíte o nich otevřeně. Může se vynořit stará bolest a jako taková je přijata. Jste přijímáni takoví, jací jste, a tento druh přijetí je tou největší léčivou silou, jaká existuje. Když spojíte svoji energii srdce se svojí sexuální energií, může se odehrát ohromné léčení v oblasti, která to nejvíce potřebuje.

Když v sexuálním spojení proudí energie na všech úrovních společně, je to akt božské tvořivosti. To, že se z takového aktu rodí děti, je jen přirozené. Když je tanec muže a ženy prováděný tímto způsobem, může z něj vzejít pouze laskavost a něha. Když je dítě počato touto radostnou cestou, vstupuje do pozemské říše na skluzavce lásky a světla. Je to nejmilovanější přivítání, které může na Zemi duše mít.

Jelikož jsou sexuální energie tolik drahocenné, zacházejte se svojí sexualitou uctivě. Když se objeví problémy, strachy nebo napětí kolem, nesuďte sexualitu jako takovou a nevzdávejte se jí, neboť je to Vaše přirozená součást, posvátná součást.

 

Bloky v ženské sexualitě

U žen je často zablokována oblast první a druhé čakry (kostrče a pupku), které jsou nejvíce pošramocené a zraněné, jako důsledek sexuálního útisku a násilí po mnohá staletí. Po několik tisíciletí byly ženy zasazeny do sloužící role v téměř všech oblastech společnosti a to stále platí pro mnohá místa na Zemi. S ohledem na sexualitu se tato nerovnost projevovala jako znásilnění, napadení a ponížení v obrovském měřítku. Důsledkem toho mnoho žen, ale i kolektivní ženská duše, obrovsky trpěla. Existují hluboká emocionální zranění, která potřebují čas, lásku a především péči, aby se vyléčila.

 Bloky v mužské sexualitě

Co se týče mužské sexuální zkušenosti, bloky, které se objevují, jsou převážně na úrovni srdce nebo hlavy. Na těchto úrovních může být strach ze vzdání se a strach z hluboké emocionální intimity. Většinu času tento strach dosahuje mnohem dál, než si můžete pamatovat. Vztahuje se k éře, ve které ženy dominovaly mužům. To vytvořilo ze hry sexuální přitažlivosti, jenž byla zpočátku nevinná a spontánní, hrozbu. Muži se naučili, že je nebezpečné otevřeně ukazovat své emoce a otevřít srdce své partnerce.

Uvnitř mužů existují hluboce zakořeněné strachy ohledně odevzdání se své citlivé stránce a tyto strachy se nemusí bezpodmínečně projevovat na fyzické úrovni. Mohou se účastnit fyzického sexuálního aktu, zatímco své city drží oddělené. Takže může být muž sexuálně přítomen na fyzické úrovni, zatímco jeho citlivá povaha je (částečně) nepřítomná. Jeho emoce jsou pod zámkem kvůli jeho strachu otevřít se a strachu, že se stane zase znovu zranitelným k odmítnutí. Existují staré vzpomínky duše na odmítnutí a emocionální zjizvení.

Léčíte prastarou historii boje mezi muži a ženami. Mužské a ženské energie se chtějí znovu spojit a splynout v tanci radosti a tvořivosti. Cokoli, s čím k tomu přispíváte na individuální úrovni, má pozitivní dopad na kolektivní duše mužů a žen. Vaše sebe-láska zpřístupňuje druhým energie trpělivosti a lásky.

Převzato z www.jeshua.net

Konstelační technikou se můžete setkat se svou Posvátnou sexuální energií. Vyberete zástupce za sebe a svou Posvátnou sexualitu, a skrze jejich vzájemnou komunikaci se dozvíte, jak jste s touto energií propojeni, či nikoliv.

Na cestě k Posvátné sexuální energii zpracujete traumata, která Vám dosud bránila se s ní setkat. Naučíte se plnohodnotně používat její energii ve svém životě pro sebe, pro svého muže nebo ženu, pro své děti, pro své blízké a pro Matku Zemi.

Tato setkání mohou absolvovat jak ženy, tak muži. Každý z nás má v sobě svou Posvátnou sexuální energii, která je více, či méně zraněna, nebo s ní dosud nejsme v kontaktu. Právě nezpracovaná témata mezi námi nám v tomto kontaktu brání.

Jak se přihlásit?

Přehled termínů všech konstelací naleznete zde.

Na telefonním čísle (+420) 725 590 921 Vám rádi podáme podrobnější informace. Prosíme zasílejte pouze SMS zprávy, ozveme se Vám, jakmile to chod naší ordinace dovolí. Nebo pište na e-mail: ordinacehomeopatie@seznam.cz

Hana Červenková