ŽIVEL – VODA

Slzy člověka, řeky jedné krajiny a moře světa splývají v jedno s božským oceánem v nás. Koloběh vody v jejích nejrůznějších podobách přináší vše zase zpátky.

Ikosaedr je jedním z platónských těles, je přiřazen elementu vody. Tvary podobné ikosaedru nalezneme v různých minerálech, vícekvětých rostlinách a v jádru hvězdice.

V ikosaedru rozeznáváme rovněž strukturu pocitů radosti (světla) a lásky, jež nás osvobozují z kruhu karmy. Uznáme-li, že stvoření je čistá láska, můžeme se jí nechat nést. Vše, co vytušíme, má tendenci stát se skutečností. Ikosaedr připomíná, že láska a světlo se prolínají, aby nás zahrnuly a obtékaly nás. To je řeka života, jež nás nese a sjednocuje s oceány radosti a bytí.

Ikosaedr posiluje prožívání a obeznamuje nás s těmi pocity, jež ještě nejsou vykoupeny a svazují duši. Osvobodí nás práce se stíny, odpuštění, milosrdenství a láska.

Voda je úzce spojena s měsícem, měsíčními cykly a s rytmy života. Symbolizuje zralost, růst a hloubku v zažívání a přijímání. Pomáhá nám odstraňovat znečištění a znovu nastolit ryzost a jasnost.

Voda je spojena s naším emočním tělem, pocity a emocemi, s naší duší a duševním prožíváním. Stejně tak je s vodou úzce spojena důvěra a nedůvěra v životě. City nás mohou zušlechťovat a vyjevovat nádherné věci nebo nás ponižovat a vést do hlubin.

Přebytek vody: emoční, citlivý, náchylný, nanejvýš senzitivní, v neustálé péči o všechno a všechny, nutkavý, čistotný, přitažlivý, lákavý, nestálý, náladový, příchylný, moc toho na sebe bere, cítí se se vším spojený a za vše odpovědný, vděčný, hluboce spojený, neschopný rozeznat, kopírovat, napodobovat, strach, ustrašenost, obava, nebezpečí závislosti, touha, náruživost, pokušení, sen a přelud, vábení

Nedostatek vody: necitlivý, nebojácný, tvrdý, bez srdce, nelítostný, studený, odmítavý, vše pošpiňující, táhnout špínou, bavit se na cizí účet, strnulý, nepohyblivý, nedokázat pustit, lpět na starých poměrech, nevděčný, nebýt spojený, vykonávat rozkazy, nepřiměřené reakce, bezohlednost

Vyvážená voda: intuitivní, ví, co je třeba k uzdravení situace, oceňující, uznávající, milující, soucitný, vnímavý, vyjasňující, urovnávající, vysvobozený, uvolňující, osvěžující, překypující, léčivý, uzdravující, přístupný, plný důvěry, sloužit vyšší síle, schopnost vcítění, odevzdanost vnitřnímu vedení, být spojen s vnitřním zdrojem, těžit z daného okamžiku, vděčnost, poznatek, intuitivní vědění, vědomí srdce, oddanost na cestě, důvěra. Ikosaedr vyrovnává vodní element.

V konstelaci zjistíte, zda ve vašem životě je přebytek elementu vody a nebo jeho nedostatek. Cílem konstelace je vyvážení elementu vody ve vašem životě a to i ve vztahu k jiným živlům.

voda

Zdroj: kniha Posvátná geometrie platonských těles – Jeanne Ruland, Gudrun Ferenz

Jak se přihlásit?

Přehled termínů všech konstelací naleznete zde.

Na telefonním čísle (+420) 725 590 921 Vám rádi podáme podrobnější informace. Prosíme zasílejte pouze SMS zprávy, ozveme se Vám, jakmile to chod naší ordinace dovolí. Nebo pište na e-mail: ordinacehomeopatie@seznam.cz