POSVÁTNÉ ŽENSTVÍ

Nejvyšší poslání ženy je vést muže k jeho Duši, aby tak získal spojení se Zdrojem.

Nejvyšší poslání muže je ženu ochraňovat, aby mohla po Zemi kráčet bez újmy.

( kmen Cherokee)

PRAVÉ ŽENSTVÍ

Pravé ženství je ženství, které je vedeno Bohem – Zdrojem. Žena, pravá žena je ta, která si je vědoma sebe, svého ženství a své pravé hodnoty.

Žena, která souzní, s přírodou, s Bohem si je vědoma Bohyně v sobě.  Je otevřena zázraku tvoření, stvoření a skrze ni, její energii, která je všeprostupující láskou, je schopna tuto svoji energii vysílat i do okolí.

Pravé ženství je ochota a schopnost ženy být vedena svou vnitřní bohyní, svým vedením, intuicí a moudrostí v sobě. Je to láska poznání, které ono ženství vyzařuje a skrze ni proudí.

Ve spojení s mužem se žena stává jeho druhou duchovní polovinou, kdy při spojení čaker jinové a jangové energie tyto polarity splynou v jedno. Je to souznění, je to jednota, jeden celek.

Žena, která si je vědoma sama sebe, své bohyně,  přijímá v tomto duálním světě své temné i světlé stránky bez posuzování a rozlišování těchto pólů – je všepřijímající.

Pravé ženství, to je sdílení.

Žena Bohyně ví a zná svoji moudrost. Je celistvá, vědoma si všech svých archetypů a tyto nepopírá.

Převzato z www.sophiebashford.com

VELKÉ LÉČENÍ ZRANĚNÉHO ŽENSKÉHO SRDCE

Po mnoho životů jste byly silným nástrojem božského ženského léčení.

Pracovaly jste v mnoha rolích, abyste skrze své dary, schopnosti energetického léčení, pečující přítomnost a schopnosti uskutečnily změnu frekvence skrze ženskou spiritualitu.

Uvědomění božské ženské energie formuje rámec pro vstup vyvinuté mužské energie. Muži, kteří prožili důležité životy kolem božské ženské energie, byli také zodpovědní za ochranu a obranu těchto žen, které byly váženy jako posvátné, díky jejich jasnému spojení s božstvím.

Mnohé z vás najdete samy sebe na cestě sebe-léčení z těchto dávných dob teroru, mučení, zostuzení, vyhoštění, nepravdivých obvinění a bolestivé smrti.

Nevědomě, na nejhlubších úrovních podvědomí, byly tyto vzpomínky zodpovědné za to, že jste se schovávaly ze strachu z toho, co by se mohlo stát, kdybyste vynesly své světlo a sílu opět ven.

Zranění a utrpení jsou velmi hluboká. Neexistuje způsob jak je vyléčit, pokud odmítáte hloubku a pravdu toho, jak hluboko bolest a strach sahají.

Vaše duše najde místa, kde vám bude nasloucháno, nebudete souzeny a budete podrženy při léčení těchto traumat.

Jedinou věcí, která vás vyléčí navždy je začít dělat Práci, pro kterou jste byly zrozeny.
Když každá bolestivá vzpomínka, kterou jste v sobě držely po celá tisíciletí, začne vystupovat na povrch, musíte pokračovat v Práci.

Převzato z www.tanetu.cz

Konstelační technikou se můžete setkat se svou Bohyní.  Vyberete zástupce za sebe a svou Bohyni, a skrze jejich vzájemnou komunikaci se dozvíte, jak jste s touto energií propojeni, či nikoliv.

Na cestě k Bohyni zpracujete traumata, která Vám dosud bránila se s ní setkat. Naučíte se plnohodnotně používat její energii ve svém životě pro sebe, pro svého muže, pro své děti, pro své blízké a pro Matku Zemi.

Tato setkání mohou absolvovat jak ženy, tak muži. Každý z nás má v sobě svou Vnitřní ženu – Bohyni, která je více, či méně zraněna, nebo s ní dosud nejsme v kontaktu. Právě nezpracovaná témata mezi námi a Bohyní nám v tomto kontaktu brání.

Jak se přihlásit?

Přehled termínů všech konstelací naleznete zde.

Na telefonním čísle (+420) 725 590 921 Vám rádi podáme podrobnější informace. Prosíme zasílejte pouze SMS zprávy, ozveme se Vám, jakmile to chod naší ordinace dovolí. Nebo pište na e-mail: ordinacehomeopatie@seznam.cz

Hana Červenková