SEXUÁLNÍ ENERGIE

Bez sexuální energie by nebyl možný život na Zemi. Vše funguje na principu přitahování opačných polarit a díky tomu vzniká nový život.

Pokud si sexuální energii blokujeme, vedeme neuspokojivý život a spíše přežíváme, než žijeme. V životě nám chybí vášeň, radost, spontaneita, nadšení, kreativita a pocit naplnění. Uzdravení vztahu k vlastní sexuální energii nám může pomoci vyléčit zdravotní problémy, které s touto energií souvisí, např. neplodnost, myomy, cysty, bolestivou menstruaci, mykózy, prostatu, urologické potíže, impotenci, frigiditu, únavu, depresi, úzkosti, bolesti hlavy apod. Dále se nám v životě zkvalitní sexuální život s naším partnerem, a tím se následně zlepší komunikace ve vztahu, zmizí napětí a častá nedorozumění.

Po konstelacích se uzdraví mnoho traumat a mylných představ, které jsou se sexuální energií spojené. Již v dětství jsme mnozí slýchávali různé puritánské názory a přijali tak přesvědčení, že naše pohlavní orgány a sexualita je něco, za co bychom se měli stydět a co bychom měli před světem skrývat. A tak mnoho z nás získalo přesvědčení, že sexualita je něco nečistého a špatného. Tím jsme však popřeli jednu svoji část, která je vězněna a která chce být přijata. Blokujeme si tak nevědomě svůj zdroj energie a vitality.

Všude, kde je potlačena sexuální energie, se objevuje agresivita, různé úchylky, deviace a velký zájem o pornografii. S tím vším bychom nemuseli být konfrontováni, pokud bychom začali uzdravovat svůj vztah k vlastní sexuální energii, která působí jako léčivý zdroj uvnitř nás. A ruku na srdce, pokud by zde neexistovala sexuální energie, ani my bychom se nemohli narodit. Na světě by neexistovalo tolik druhů rostlin, zvířat a minerálů. Spojením s touto prapůvodní energií, která v nás po staletí byla potlačována, se nám opět vrací síla tvoření. Existoval jistý důvod, proč nás církev a jiné instituce od této energie odřízly: svobodný a šťastný člověk totiž nebude otrokem, nebude lehce ovlivnitelný a nenechá se sebou manipulovat. Dávné civilizace to věděly, a tak vědomě pracovaly na vztahu se svojí sexuální energií a používaly jí pro blaho celé společnosti. Ještě i dnes učení starých kultur používá k označení pohlavních orgánů pojmenování, které vzdávají úctu těmto částem těla: např. jóni, lotosový květ apod.

Je na čase, abychom se opět spojili s tuto mocnou a léčivou energií, která dřímá v každém z nás. Pomocí konstelace můžeme ozdravit svůj vztah k sexuální energii – odstranit přesvědčení, blokace, traumata ze sexuálního zneužití, pocity viny, karmická zatížení, převzaté nemocné vzorce chování a názory z rodinného systému – a tím si dovolíme žít opravdový a naplněný život.

VSTUP DO MUŽSKÉHO ŽIVOTNÍHO POSLÁNÍ SKRZE ŽENSKOU POSVÁTNOU ESENCI

Aby se žena otevřela své ohromné, přirozené sexuální plnosti, musí důvěřovat muži svým srdcem, duší a posvátným ženským jádrem.

Musí cítit, že poznal, že je Bohyní v inkarnované formě. Musí poznat, že jeho jádro – jeho mužnost – je hluboce vyživována spirituální ženskostí a že jen oddáním se této posvátné Shakti síle se může stát takovým mužem, po kterém prahne (a svět velmi potřebuje)

Tupá – a celkem drsná – pravda je, že si většina mužů neuvědomuje, že zažívají pouze zlomek potenciálu sexuality své ženy.

Díky nedostatku vzdělání, modelů, a příkladu jak zacházet s ženskou energií, mnoho mužů mine ohromné posvátné bohaté vnímání, které leží hluboko uvnitř ženského těla.

Ctění energie Bohyně nemá co do činění s uspokojováním ega nebo osobnostní potřebou mít ženu. Nemá to nic společného s nerovnocenými rolemi pohlaví nebo podřazeností. Je to založeno na této pravdě – muž který se oddá otevření své ženy do plné síly její sexuální Shakti energie nebude zažívat jen výšky erotických nadměrných potěšení, ale dá sám sobě sílu vstoupit do svého vlastního plného Božského Mužského účelu (poslání).

Oddanost Ženské Podstatě je pro muže světlem pochodně kde si uvědomí svůj spirituální důvod toho, proč je na planetě Zemi. Pokud ztělesnil energii důvěry, závazku a odhodlání být nejlepším, nejvíce vyspělým jak jen muž může být, ona to okamžitě pozná. On nemusí být “dokonalý“, nebo vše vědět. Musí k ní jen přistoupit s vibrací ve svém srdci, která říká:

“Vím, že jen skrze svou oddanost k milování tvého ženského ducha mi otevřeš své tělo způsobem, který mě navždy promění

Uvědomuji si, že pokud jsem v jakémkoliv odmítání ve svém vlastním životě a týkajícího se mého mužského účelu, budeš to intuitivně vědět a odepřeš mi porci svého sexuálního světla.

Pokud k tobě přijdu s ochotou růst, ctít tvé Světlo jako možnost uvědomění si spirituálního a osobního potenciálu pro nás oba, vím že když mě přijmeš do svého těla, zažiji opravdový Ráj.

Jak k tobě přijdu s odevzdáním se, otevřeným srdcem, oddanou vášní, odpovíš mi s narůstající citlivostí, překrásnou tající otevřeností a nejvzrušivější posvátnou sexuální silou, jakou jsem kdy zažil. Začneš sundávat své ochranné vrstvy – ztvrdlou slupku nedůvěry, sebe-ochrany a emoční bolesti, která se usadila za roky pocitu, že musíš ochránit svou nejposvátnější erotickou přirozenost před těmi muži, kteří nebyli připraveni ji vidět.

Jak tvé ochranné vrstvy kolem tvého sexuálního jádra postupně opadnou, zažiji s tebou milování které bude nejtransformativnějším klíčem k mému vlastnímu mužskému růstu a evoluci. Doslova neexistuje nic jiného co mě může povzbudit k vystavění své mužské energie a práci na tomto světě jako tryskání tvého sexuálního světla jehož záře vyplní mé čakry a mé srdce.“

Splynutí naprosto přijímajících, široce otevřených, plně důvěřivých ženských těl s oddanou a vědomě aktivně směrovanou mužskou životní silou je čistá, posvátná, erotická alchymie.

Muži, pokud milujete ženu tímto způsobem, přirozeně budete Vesmírem žádáni, abyste “vstoupili“ do svého Životního Poslání takovými způsoby, které vyžadují mužskou potenci. Budete požádáni vystoupit ze svých zón pohodlí a míst, kde se ukrýváte. Budete se muset začít stavět „na hranici“ vašich strachů být ve světě jako bojovná přítomnost mužské moudrosti.

Prožíváním ženské sexuality ve svém plném spektru transformačního vyjádření vás nepošle jen do fyzických a spirituálních orgasmů vesmírného rozměru, ale doslova vás vystřelí do vašeho Mužského Životního Poslání.

Ona nebude tolerovat nic nižšího – proto pokud se chcete nořit hlouběji a hlouběji do věčně vyživujících hlubokých divů ženského sexuálního jádra, budete muset pokračovat v uctíváni na jejím oltáři, abyste mohli žít jako výjimečný muž – k čemuž jste byli zrozeni abyste byli.

Autor článku : Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu

Jak se přihlásit?

Přehled termínů všech konstelací naleznete zde.

Na telefonním čísle (+420) 725 590 921 Vám rádi podáme podrobnější informace. Prosíme zasílejte pouze SMS zprávy, ozveme se Vám, jakmile to chod naší ordinace dovolí. Nebo pište na e-mail: ordinacehomeopatie@seznam.cz

Hana Červenková