LILIT

Jak Lilit – první žena vypadala? Horní polovina těla, od hlavy do pasu, nádherná žena, ale od pasu dolů oheň (vášeň, náruživost a sexuální touha).Prostřednictvím rozdělení žen na dva archetypy – dobrá (madona; milá dívka) a zlá (nevěstka) se pokusili muži zmenšit vliv, který na ně měly a mají ženy již od narození. Tímto způsobem se pokusili vyhnout a obejít zmatky a chaos kolem vlastní – i ženské – sexuality tak, že ženám nutili jednu z uvedených rolí, a to bez toho, že by připustili byť jen jediný odlišný aspekt osobnosti dané ženy.

Každá žena v průběhu svého ženského cyklu zažívá a poznává Evu a Lilit. Evu symbolizuje jeho první polovina v období do okamžiku ovulace a časového úseku, kdy by mohla otěhotnět. Lilit naopak vládne od chvíle, kdy při ovulaci nedošlo k početí. Lilit hledejme také za premenstruačními obtížemi a bolestmi. Mnohé ženy sice žijí převážně pouze na jedné z obou stran, takže potlačená část se dostává do stínu, ale přesto nikdy zcela z jejich života nezmizí.

Eva a Lilit bývají interpretovány jako dva naprosto protikladné principy. Pokud oba principy výrazně vybočují z rovnováhy a jeden z nich významně převládá, představuje ten druhý opačnou a utlačenou stinnou stránku duše. V životě emancipované, nezávislé ženy zastupuje Eva její potlačenou stránku. Lilit zase vnáší stín do existence přizpůsobivé ženy a stoprocentní matky.

Lilit (díky své vzpouře) vklouzla do role emancipované „agresivní a nemorální“ ženy, která pro spořádaný svět mužů znamená pohromu a nebezpečí. U mužů zabarvuje Lilit všechny zkušenosti, které učinili se svou vlastní matkou a s ženským principem. Pokud matka zaujímala negativní postoj jak vůči vlastní ženskosti, tak vůči mužské přirozenosti (tedy žila tak, aniž by z Lilit cokoliv vytěžila sama pro sebe), potom významně ohrozila mužnost vlastního syna. Muž, který Lilit již od dětství prožívá jako negativní element, se cítí ve své mužnosti nejistý. Matka totiž velmi poškodila rozvoj jeho přirozenosti. Takový muž se v dospělosti pokouší kompenzovat problémy s vlastní identitou, a to nezřídka s použitím moci a síly vůči ženám.

Lilit svou energií podporuje všechna partnerství, jež nelze pokládat za samozřejmá a obvyklá. Naproti tomu pak ničí všechno, co je jednotvárné a obyčejné. Milostné vztahy, které spadají pod vládu Černé Luny, vedou k nesmírným emocionálním vzletům, následně však partnery vrhají do hlubin zoufalství. Dramata, jež vždy podobná spojení provázejí, oba zúčastněné natolik vyčerpávají a oslabují, že jim pak nezbývá energie pro dosahování individuálních cílů. Jedná se o začarovaný kolotoč stavů vypětí a vyčerpání, ze kterého lze jen stěží vystoupit.

Lilit nás vede prostřednictvím instinktů a vyzývá nás, abychom se nebáli temnoty. Potom spatříme to, co máme vidět, a prožijeme spirituální probuzení – jistý druh iniciace. Pokud se naučíme důvěřovat tmě, bude vše, co prožíváme, hluboké, magické a opravdové.

Čerpáno z knihy : LILIT VE VZTAZÍCH – Lianella Livaldi Laun

Na konstelacích setkáním se svojí Lilit zjistíte, zda je tato energie u Vás převažující či potlačená. Záměrem konstelace je spojit se s Lilit, přijmout ji a nastolit tolik potřebnou životní rovnováhu.

Aby jste byli celiství, je nutné do svého života integrovat obě části ženství – jak to světlé (Evu), tak to temné (Lilit). Jedině tak budete moci plně prožívat své vztahy. Pokud nepřijímáte Lilit, ale pouze Evu, přijímáte pouze mateřskou část svého ženství. Vyrovnaní ale budete, pokud do svého života vpustíte i ostatní aspekty své osobnosti. Stanete se potom také opravdovou manželkou, přítelkyní, kamarádkou, kolegyní, babičkou, sestrou, učitelkou atd. K tomu vám pomůže právě přijetí Lilit do vašeho života – přijetím určité divokosti a nespoutanosti. Rovnováha obou rovin ve vás vám přinese klid a zároveň pochopení rozmanitosti života.

Konstelace je určena jak pro ženy, tak pro muže. I muži potřebují integrovat a přijmout svojí temnou ženu ve svém nitru.

 

Jak se přihlásit?

Přehled termínů všech konstelací naleznete zde.

Na telefonním čísle (+420) 725 590 921 Vám rádi podáme podrobnější informace. Prosíme zasílejte pouze SMS zprávy, ozveme se Vám, jakmile to chod naší ordinace dovolí. Nebo pište na e-mail: ordinacehomeopatie@seznam.cz